I vy můžetepomoci

Nikdo nemůže udělat všechno,
ale všichni můžeme udělat něco.

Chci projekt podpořit!
Věnujte 1 z prodejní ceny vašeho produktu a pomozte

O projektu

Pokud jste někdy uvažovali, že byste v rámci podnikání rádi smysluplně pomáhali a Vaši pomoc efektivně komunikovali směrem k Vašim obchodním partnerům či široké veřejnosti, je to projekt přímo pro Vás.

Autorem projektu je Bernard Lainka, který nejen že úspěšně podniká, ale je i sponzorem a podporovatelem mnohých charitativních organizací a projektů.

Původně se měl projekt jmenovat Koruna mě nevytrhne, neboť jedna koruna se dá snadno darovat. Bernard totiž uvažoval, že z každé tuny sena, z každého prodaného traktoru nebo prodané krávy a jiných komodit věnuje právě onu jednu korunu na smysluplné charitativní projekty. A protože je těch prodávaných položek během roku celá řada, může se těch korun sejít požehnaně.

V běhu následujících událostí jsme zvažovali další názvy projektu od KORUNA POMOCI přes I KORUNA POMŮŽE, ale za nejpříhodnější název jsme nakonec vybrali KORUNA POMÁHÁ.

V roce 2016 je projekt na svém začátku. Držte nám palce. Děkujeme Vám.

Autor projektu: Bernard Lainka (Agrocentrum Lainka), Autor názvu a loga: László Sümegh (Projekt Šance).

Komu koruna pomáhá?

Projekt KORUNA POMÁHÁ podporuje dvě organizace rovným dílem.

V České republice to je Projekt Šance, který se přes dvacet let snaží pomáhat českým dětem ulice. Pomáháme nejchudším z nejchudších – českým „dětem ulice“. Přestože je naše pomoc o emocích, o soucitu a lidské laskavosti, z dlouholeté zkušenosti víme, co mladí lidé na ulici postrádají především. Není to oblečení, jídlo, a dokonce ani střecha nad hlavou… schází jim hlavně životní, sociální a pracovní návyky – a to je naše poslání: Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. Jednoduše – pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy. Pomoc z projektu KORUNA POMÁHÁ bychom rádi využili především na odměny pro naše klienty, kteří chodí do pracovní terapie v Domě Šance a chtějí změnit svůj život.

Logo Projekt Šance www.ProjektSance.cz


Projekt Šance
foto archiv

Pro mnohé z klientů Projektu Šance se László stává při své práci na ulici (streetwork) tátou nebo mámou… Takto jeho práci přímo v terénu na ulici viděl fotograf Milan Jaroš.

Druhou podporovanou organizací je v Indii ašram Ramany Maharshiho v Tadpatri, který pomáhá indickým sirotkům, kteří by se bez jejich pomoci potulovali bezprizorně po ulicích miliardové Indie. Příběhy jednotlivých indických dětí jsou hodně drsné a smutné. Všechny jsou z extrémně chudých podmínek, z Tadpatri a okolí. Více než polovina z nich jsou úplní sirotci a zbytek má většinou jednoho rodiče nemocného nebo jinak postiženého. Domov a škola v ašramu jsou pro děti bezpečným přístavem, jsou tam opravdu šťastné. Jsou šťastné i za to, že mohou například pravidelně jíst. Pomoc z projektu KORUNA POMÁHÁ bychom rádi využili především na jídlo a pití a další náklady související se školou a domovem pro naše indické sirotky.

www.SiroticiIndie.cz


Ašram Ramany Maharshiho v Tadpatri
Foto archiv

Několik fotografií ze života z ašramu výrazně dokumentuje bezprostřední život dětí, které by se bez lidské a duchovní pomoci potulovaly po ulicích miliardové Indie.

Jak projekt můžete podpořit?

Koupíte-li si výrobek označený logem projektu, půjde z něj právě jedna koruna ve prospěch zúčastněných charitativních organizací. U některých firem se může jednat o specifické komodity a specifická množství zboží, ze kterého je právě uvedená koruna odváděna.

Máte nějaké známé či přátele, kterým byste náš projekt mohli doporučit? I tak nám můžete pomoci. Pošlete jim odkaz na tento web.

Chcete, aby z Vašich nákupů/objednávek či spolupráce s Vašimi partnery vznikalo i cosi dalšího? Podívejte se do sekce partnerů projektu a zkuste se s nimi domluvit na spolupráci.

Jak se do projektu zapojit?

Vy sami si volíte, zda onu korunu, která bude pomáhat, věnujete například z jednoho výrobku, z jedné palety výrobků nebo z jednoho kamionu výrobků… Toto nastavení bude zcela na Vás. Rozhodnete-li se do projektu zapojit, rádi Vám pošleme návrh smlouvy o spolupráci. Následně Vám zašleme logo projektu, které můžete využít v rámci prezentace dle Vašeho uvážení. Logo můžete využít na Vašich webech, letácích či etiketách výrobků. Na základě Vašeho sdělení s Vámi následně uzavřeme darovací smlouvu ve prospěch obou výše uvedených organizací.

Pokud byste chtěli mít o projektu více informací, kontaktujte nás.

Děkujeme Vám.

Kontakt

Projekt Šance
Ve Smečkách 28
110 00 Praha 1
Česká republika
info@sance.info

Pavel Kozler
manažer projektů
721 270 250

nahoru